مقالات

مقالات

شبکه چیست؟

۱۳۹۷-۱-۱۹ ۱۲:۴۷:۴۶ +۰۰:۰۰

قبل از هر شروعی بایستی با مفهوم اولیه و اصلی شبکه آشنا شوید . شبکه چیست ؟ تعریف شبکه بسیار ساده است . هنگامی یک شبکه ایجاد می شود که [...]

شبکه چیست؟ ۱۳۹۷-۱-۱۹ ۱۲:۴۷:۴۶ +۰۰:۰۰