درباره ما ۱۳۹۷-۴-۱۲ ۰۹:۵۵:۵۲ +۰۰:۰۰

تیم متخصص ما

خلیل ظروفچیان
خلیل ظروفچیانموسس پویا پرداز دادمان
سوده ظروفچیان
سوده ظروفچیانمدیر عامل پویا پرداز دادمان
علی عبداللهی
علی عبداللهیمشاور ارشد پویا پرداز دادمان